Go to main content

Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely voi loukata kyseisen henkilön oikeutta yksityisyyteen, sillä tiedot saattavat sisältää arkaluonteista informaatiota. Näillä erityisillä tiedoilla tarkoitetaan kaikkia henkilötietoja, jotka sisältävät informaatiota henkilön uskonnosta tai vakaumuksesta, rodusta, poliittisesta kannasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai ammattiyhdistyksen jäsenyydestä. ACSI Holding BV ei pyri saamaan näitä tietoja haltuunsa eikä siis myöskään millään tapaa käsittelemään niitä.

ACSI Holding BV:n ylläpitämien verkkosivustojen kävijöillä on oikeus yksityisyyteen ja antamiensa henkilökohtaisten tietojen suojaukseen. Käsittelemme henkilötietoja erittäin huolellisesti, olipa sitten kyse leirintäalueoppaan tilauksesta tai leirintäpaikan varaamisesta. Henkilötietojen suojaus on ACSI:lle tärkeää, mikä ilmenee siinä, että se on liittynyt Wet Bescherming Persoonsgegevens (laki henkilötietojen suojaamisesta) -rekisteriin. Rekisteröityneelle taholle asetetut velvoitteet koskevat ennen kaikkea sitä, että asiakkaiden henkilötietoja ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille.

Tietojen käsittelystä vastaa ACSI Holding BV. Kuten henkilösuojalaissa (Wet Bescherming Persoonsgegevens) määrätään, käsittelystä on ilmoitettu valvontaviranomaiselle, joka on Haagissa sijaitseva College Bescherming Persoonsgegevens.

Vastaamalla alla oleviin kysymyksiin haluamme havainnollistaa sitä, kuinka ACSI käsittelee henkilötietoja.

Sisällysluettelo:

 

1. Miksi tietoja kerätään?

Tietoja ACSI Holding BV:n ylläpitämien verkkosivustojen kävijöistä kerätään jotta:

  • asiakkaita voidaan palvella mahdollisimman hyvin ja nopeasti
  • ACSI:n palveluvalikoima saadaan vastaamaan mahdollisimman hyvin asiakkaiden toiveita
  • tilaukset ja varaukset voidaan työstää oikein

 

2. Mitä tietoja kerätään ja miksi?

Keräämme tilastotietoja ja henkilötietoja, jotta voimme palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin. Tapa, jolla tietoja kerätään, on kuvattu alla.

Tilastot
Tällä verkkosivustolla mitataan yleisiä tietoja käyttäjästä ja hänen "käyttäytymisestään" sivustolla, kuten esimerkiksi useimmin käytetyt sivut ja se, miltä sivulta käyttäjä tulee sivustolle. Näitä tietoja ei ole yhdistetty käyttäjän nimeen tai osoitteeseen ja ne myös analysoidaan anonyymeina. Yleisillä mittaustiedoilla halutaan parantaa sivuston navigointia ja rakennetta sekä helpottaa sivuston löytymistä.

Henkilötietojen käsittely
Tilausten ja varausten työstämistä varten keräämme vain sellaisia tietoja, joita käyttäjä on itse antanut tällä sivustolla ja tähän sivustoon linkitetyillä sivuilla. Tämä koskee myös tilannetta, jossa asiakas on ollut muulla tapaa yhteydessä ACSI:in ja vastaanottanut esitteen, tehnyt varauksen tai pyytänyt tietoja. Näin saatuja osoitetietoja ACSI voi käyttää uusista tuotteista ja palveluista tiedottamiseen. Jotta emme lähettäisi asiakkaalle tietoja tuotteesta tai palvelusta, josta hän ei aiemmin ole ollut kiinnostunut, ACSI pyrkii huomioimaan asiakkaan mieltymykset.

Ei-henkilökohtaisista, nimettömistä tiedoista
Sallimme sen, että kolmannet osapuolet (esimerkiksi AddThis, joka mahdollistaa sisältömme jakamisen sosiaalisen median kautta, Google ja Criteo) keräävät nimettömiä tietoja, kun käytät heidän sovelluksiaan. Kyse on ei-henkilökohtaisista, nimettömistä tiedoista, jotka tallentuvat esimerkiksi evästeen muodossa.

Lisätietoja online-palveluiden yksityissuojasta ja mainoksista löydät täältä. Samalla sivulla voit myös ilmoittaa, haluatko internetiä käyttäessäsi saada selailukäyttäytymiseen perustuvia online-mainoksia.

 

3. Mitä käyttäjää koskeville tiedoille tapahtuu?

Henkilötietoja, jotka asiakas on itse antanut, käytetään

  • tilausten ja varausten työstämiseen
  • uusista tuotteista ja palveluista tiedottamiseen

 

4. Mitä voit tehdä, jos et halua luovuttaa tai vastaanottaa jotakin tietoa?

Jos et halua tietoa uusista tuotteista ja palveluista, riittää että mainitset tämän niillä sivuilla, joilla pyydetään antamaan henkilötietoja.

Jokaisella asiakkaalla on lisäksi oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Voit ilmoittaa tämän ACSI Holding BV:lle yhteyslomakkeella, joka löytyy tältä sivustolta.

 

5. Vastuuvapauslauseke

Siitäkin huolimatta, että tämä sivusto on laadittu huolellisesti, emme vastaa sivustolla julkaistuista tiedoista ja/tai kuvista. Kaikki sivustolla olevat hinnat on annettu euroina (€), ja pidätämme oikeuden muuttaa hintoja sekä muita sivuston sisältämiä tietoja.

On mahdollista, että tällä sivustolla julkaistu aineisto ja siihen liittyvä graafinen aineisto sisältävät teknisiä epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. ACSI Holding BV pidättää itsellään oikeuden tehdä itsenäisesti tai leirintäalueiden pyynnöstä parannuksia ja/tai muutoksia sivuston sisältöön. Pyrimme korjaamaan meille ilmoitetut virheet mahdollisimman nopeasti.

ACSI Holding BV ei ole vastuussa ongelmista, jotka aiheutuvat tämän sivuston tai siihen linkitettyjen sivustojen käytöstä. ACSI Holding BV ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään erityisestä, epäsuorasta tai välillisestä vahingosta, tai mistään käytön estymisen aiheuttamasta vahingosta, tietojen menettämisestä sivuston sisältämän aineiston käytön seurauksena tai sivuston sisältämän aineiston toiminnasta.

ACSI Holding BV pyrkii mahdollisimman hyvin ehkäisemään teknisistä virheistä aiheutuvien käyttökatkoksien syntymistä. Jotkut tiedot sivustollamme saattavat johtaa virheellisten tiedostojen tai tiedostomuotojen syntymiseen.

 

6. Hyperlinkit

Tämä ACSI Holding BV:n ylläpitämä verkkosivusto sisältää linkkejä muille verkkosivustoille. ACSI ei ole vastuussa henkilötiedoista, joita käyttäjät luovuttavat tähän sivustoon linkitetyillä sivustoilla. Jos haluat tietää, kuinka yhteistyökumppanimme käsittelevät henkilötietoja, tutustu kyseisen sivuston omaan tietosuojaan. Tämä verkkosivusto sisältää linkkejä sivustoille, joita ylläpitävät muut tahot kuin ACSI Holding BV. Tällaiset linkit on tarkoitettu yksinomaan tiedoksi tai ne kuuluvat maksulliseen mainoskampanjaan. ACSI Holding BV:llä ei ole vaikutusta näiden kumppanien sivustoihin eikä se vastaa niiden sisällöstä.

Lisäksi on olemassa sivustoja, jotka viittaavat hyperlinkin avulla tai muulla tapaa tälle sivustolle. Näitä verkkosivustoja ylläpitävät muut tahot kuin ACSI Holding BV. ACSI ei ole vastuussa henkilötiedoista, joita käyttäjät luovuttavat tähän sivustoon linkitetyillä sivuilla. Jos haluat tietää, kuinka yhteistyökumppanimme käsittelevät henkilötietoja, tutustu kyseisen sivuston tietosuojaan.

 

7. Muutokset

ACSI pidättää itsellään oikeuden tehdä tähän ilmoitukseen muutoksia. Jos sinulla on kysyttävää tai huomautettavaa ACSI:n tietosuojasta, ota meihin yhteyttä yhteyslomakkeella.

ACSI Holding BV